DARMOWA DOSTAWA do paczkomatów InPost !

Szukaj

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI "DARMOWA DOSTAWA & ZWROT DO PACZKOMATÓW INPOST"

W WWW.BUTIKFIUFIU.PL


§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem promocji "DARMOWA DOSTAWA & ZWROT DO PACZKOMATÓW INPOST" jest firma VERA Renata Malina-Michlewicz z siedziną przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 78-300 Świdwin, NIP: 8561769096, REGON: 321492960.

2. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.butikfiufiu.pl, zwanego dalej "Sklepem". 

§ 2.

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI - DARMOWA DOSTAWA

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.10.2020 r. i trwa do odwołania.

2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.

3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie zamówienia o dowolnej wartości, opłacenie go z góry oraz wybranie jako metody dostawy - Paczkomaty InPost. 

4. Po złożeniu zamówienia i wybraniu jako metody dostawy - Paczkomaty InPost , w koszyku koszty przesyłki zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką  zamówionego towaru. 

5. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu Sklepu Internetowego www.butikfiufiu.pl 

6. Promocja łączy się z innymi promocjami.

7. Promocja obowiązuje tylko dla form płatności z przedpłatą takich jak: przelew tradycyjny, płatności internetowe Przelewy24 i PayPo oraz płatności internetowe Blue Media.

8. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

9. Gratyfikacji otrzymanej w promocji ( darmowa wysyłka ) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§ 3.

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI - DARMOWY ZWROT 

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.10.2020 r. i trwa do odwołania.

2. W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.

3. Skorzystanie z promocji następuje poprzez:

  1. Wysłanie przez klienta wiadomości e-mail pt. "Darmowy zwrot" na adres kontakt@butikfiufiu.pl i podanie w wiadomości następujących informacji:
  • Nr zamówienia
  • Nr Paczkomatu w którym klient nada przesyłkę ze zwrotem.
  2. Sklep wyśle na adres e-mail Klienta dokumenty zwrotu wraz z etykietą adresową, które Klient następnie wydrukuje.
  3. Klient wydrukuje i wypełni czytelnie FORMULARZ ZWROTU .
  4. Klient włoży zapakowany towar wraz z dokumentem zwrotu i dowodem zakupu do kartonu i dobrze go zaklei . Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać oryginalne metki.
  5. Klient naklei etykietę adresową na karton i wyśle paczkę nadając ją we wskazanym wcześniej Paczkomacie InPost.
  6. Zwrot pieniędzy do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep zwrotu

5. Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu Sklepu Internetowego www.butikfiufiu.pl

6. Promocja łączy się z innymi promocjami.

7. Promocja obowiązuje tylko dla form płatności z przedpłatą takich jak: przelew tradycyjny, płatności internetowe Przelewy24 i PayPo oraz płatności internetowe Blue Media.

8. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

9. Gratyfikacji otrzymanej w promocji ( darmowa wysyłka ) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

§ 4. 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane wyłącznie w celu jej zrealizowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ( RODO ) oraz zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w Polityce Prywatności Sklepu www.butikfiufiu.pl . 
2. Udział w promocji oznacza zapoznanie się i akceptację Polityki Prywatności Sklepu www.butikfiufiu.pl .

§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Promocji "DARMOWA DOSTAWA & ZWROT DO PACZKOMATÓW INPOST" jest publicznie dostępny pod adresem https://butikfiufiu.pl/strona/regulamin-darmowej-dostawy-i-zwrotu

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

 1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji. wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
 2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem https://butikfiufiu.pl/strona/regulamin-darmowej-dostawy-i-zwrotu .

4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem https://butikfiufiu.pl/strona/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r. i obowiązuje do odwołania.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

wróć do zakupów :)